За фирмата

„Датков – И“ ЕООД е дружество, вписано в регистъра на търговските дружества с решение на ВОС.

Центърът за професионално обучение е с лицензия № 201112956 на МОН и е специализиран в следните направления:

А)

1. Курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие

2. Курсове за охранители:

  • въоръжена и невъоръжена охрана
  • физическа охрана на обекти
  • банкова и инкасова охрана
  • лична охрана

3. Първоначално обучение на лица, заемащи длъжностите – „ръководител на охранителна дейност“ и „охранител“ в съответствие с гл. 28 от 340Д.

Б)

1. Извършване на охранителни обследвания на обекти съгласно чл. 24 от 340Д

2. Изготвяне на охранителен паспорт (набор документи) на обекти с физическа охрана съгласно 340Д

3. Изграждане на системи за сигурност – контрол на достъпа, видеонаблюдение, СОТ, пожароизвестяване