Контакт

Център за професионално обучение към „Датков-И“ – ЕООД

гр. Варна

ул.“Витоша“ №10

www.datkov-orajie.com

Тел.: 0889-705 422, 0897 942 785