Курсове

Цел на обучението

Целта е обучаемите:

  • да усвоят знания и умения за безопасно боравене с огнестрелно оръжие съгласно мерките за безопасно боравене с огнестрелно оръжие и чл. 12 и чл. 13 от НК, ЗОБВВ и пиротехническите средства.
  • да усвоят професионални знания и умения за изпълнение на охранителна дейност

Доверете се на професионализма на доказалите се в професията! Хората, които обучаваме, придобиват умения, които са им полезни не само в бъдещата работа, но и в техния живот.

Курсът за безопасно боравене с огнестрелно оръжие завършва с комплексен заключителен изпит по теория и практика и се провежда от Комисия с представители на служба КОС от МВР и ръководителя на курса.

Курсът за охранители завършва с изпит по теория и практика, които се оценяват поотделно.

Контакти:

Иван Ненов Иванов –/Управител/

Преподавател по Правна и Медицинска подготовка, Инструктор стрелкова подготовка

Тел.: 0889 705 422

Атанас Иванов Атанасов

Преподавател с практически стаж и професионален опит – сектор „ОХРАНИТЕЛЕН“ – МВР и охранителни фирми

Тел.: 0878 280 628

Валентина Иванова Иванова – Юрист

Преподавател по Правна подготовка

Тел.: 0899 199 929