Пушки

Пушка помпа

пушка помпа

пушка помпа

Описание на пушка помпа:

Действието на пушка помпа се основава на презареждане чрез ръчно изхвърляне и зареждане в същото време на боеприпас с устройство подобно на помпа.

Тази система е много по-ефективна и бързодестваща от болтовите затворни механизми.