Курсове за командоси

Курсове за командоси под ръководството на Английската компания HORIZON. Курсовете се провеждат от обучени и лицензирани преподаватели. Желаещите да се запишат трябва да има военна подготовка като бивши военни или служители на МВР.

На преминалите курса се осигурява международно признат сертификат за участие в умиротворителни, охранителни, хуманитарни и военни мисии в горещи точки по света.

Задължително условие за записване в курса е владеенето на разговорен Английски език!